Vadstena Slott

Vadstena Slott

Vadstena slotts historia börjar på 1500-talet då Gustav Vasa lät bygga slottet som var tänkt att fungera som en försvarsanläggning. Vadstena hade på denna tiden ingen försvarsborg, dock uppfördes en mur runt staden på 1400-talet. Denna försvarsmur var dock av simpel struktur och ansågs av många mest vara en symbolisk handling snarare än ett riktigt försvar. Men så kom 1500-talet och Gustav Vasa lät Vadstena slott byggas. Vasa byggde slottet för att kunna skydda Stockholm och Sverige från eventuella danska och småländska attacker.

Vadstena slott byggs

På platsen där Vadstena slott skulle byggas fanns det redan bebyggelse i from av hantverkslokaler. I dessa arbetade kopparslagare, skinnare, smeder, skomakare, skräddare med mera och när Gustav Vasa gjorde det känt att han ville bygga Vadstena slott på denna plats så blev hantverkarna erbjudna andra tomter i andra delar av staden. Men egentligen hade man inget val, man tog den tomt man erbjöds eller så fick man stå utan tomt. De gamla trähusen revs och invånare avhystes. Arbetet med att bygga slottet hade officiellt påbörjats och staden skulle nu få en stark befästning. Men detta blev dock aldrig verklighet och anledningen till det vet man inte riktigt säkert. Man började att bygga slottet år 1545 och tio år senare blev Gustav Vasas son Magnus hertig av Östergötland.

Vadstena slott, som ännu inte var riktigt färdigt, tog från och med nu form av en furstebostad åt Magnus istället för att bli en befästning. Slottets byggnation blev dock långdraget och ännu längre tid skulle det ta när kung Johan III tog fram en plan för att bygga en tredje våning. Denna våning skulle innehålla två rikssalar och ett slottskapell. Den tredje våningen blev klar i början av 1600-talet och därför anses slottets byggnation ha pågått mellan åren 1545 till någonstans omkring år 1618. Slottet fungerade som kunglig bostad men på 1700-talet lämnade den sista kungen som skulle komma att bo på slottet och slottet fick nu en annan inriktning. Det användes som spritförråd bland annat och år 1899 flyttade landsarkivet in i slottets östra halva. Här skulle arkivet vänta på dess permanenta lokaler i Linköping men faktum är att arkivet än idag finns kvar på Vadstena slott och går att beskåda idag vissa månader på året.

Vadstena Slott idag

I slutet av 1900-talet återställde man vallarna och de två fyrkantstornen. Detta arbete var mycket omfattande. Idag är Vadstena slott öppet för allmänheten och det finns här mycket att göra både för vuxna och barn. Vadstena slott har idag flera olika utställningar, evenemang och annat att göra. På slottet kan man även ha sin konferens. De evenemang som sker på slottet är oftast i form av en guidning och dessa sker framförallt under sommarmånaderna. Under dessa månader sker dagliga guidningar som är populära bland allmänheten. Många av Vadstenas skolor besöker även slottet under veckodagarna och det är vanligt att skolorna bokar in renässansguidningen vilket är samma sorts guidning som sker under sommarmånaderna. Vadstena slott är levande och öppen för allmänheten under hela året, det är dock under maj-augusti som det är som allra mest rörelse här.

Comments are closed.