Tre Kronor

Tre Kronor

Även om många av de slott jag skriver om här fortfarande existerar idag och i många fall kan beskådas av besökare, så kände jag att jag I alla fall var tvungen att skriva om det gamla svenska slottet Tre Kronor. Ursprungligen var det en byggnad som upprättades redan under 1200-talet av Birger Jarl, men det var Gustav Vasa, som efter att ha brutit Kalmarunionen, lät bygga om och bygga ut slottet till det mäktiga palats det en gång var. Efter Kalmarunionen, år 1521, blev Tre Kronor Sveriges finaste kungabostad, men Gustav Vasa var inte nöjd så han lät påbörja massiva renoveringar och ombyggnationer däribland att utveckla och förbättra slottets försvar. Sedan under mitten på 1530-talet lät han påbörja byggnation av en ny, försvarsmur runt slottet samt nya, förbättrade försvarsanordningar. Enligt historiska dokument som hittats från denna period så framgår det att det användes över 330,000 tegelstenar till detta enorma projekt. När sedan muren var klar tog man nästa steg vilket var att bygga en vallgrav samt en bryggstuga intill den vindbrygga som byggdes över vallgraven. Arbetet inleddes år 1541 och pågick sedan fram till 1547.

Vid sidan av allt detta arbete med att förbättra slottets försvar byggde man även den södra delen av högborgen samt att man gjorde påbyggnader på det så kallade kärntornet som höjdes upp strax under åtta meter och som försågs med kanoner i alla riktningar.

Branden

Den 7 maj, 1697 utbröt en stor brand i slottet Tre Kronor, en brand som resulterade i att så gott som hela slottet, som vid det här laget var omkring 400 år gammalt, brann ned till grunden. Elden uppdagades av slottsväktaren Georg Stiernhoff och trots att det fans brandsläckningsutrustning på slotten lyckades man inte släcka branden, av den enkla anledningen att man inte kunde komma åt utrustningen då branden var i vägen. Den kungliga familjen och boende på slottet tvingades evakueras samtidigt som betjänter och andra individer arbetade frenetiskt med att försöka rädda så mycket av den kungliga familjens ägodelar som det bara gick. Försvann i branden gjorde stora delar av det svenska nationella biblioteket samt kungliga arkiv.

Målningen som ni ser här ovan är målad av konstnären Johan Fredrik Höckert, en målning som berättar hur den unge kungen, Karl X11 tillsammans med sin farmor och syster, flyr undan elden och hur betjänterna hack i häl kommer bärandes på kronjuvelerna.

Orsaken till branden lades på brandmästaren Sven Lindberg som tagit emot mutor för att anställa personer på vissa positioner samt två knektar som lämnat sina poster som brandvakt, på order av brandmästarens fru. Den ena knekten var och uträttade ärenden och den andra var i köket. Brandmästaren tillsammans med en av knektarna dömdes till döden samtidigt som den andra knekten att springa fem gatlopp. Dödsdomarna omvandlades sedan till gatlopp och straffarbete vid Carlstens fort men då brandmästaren Sven Lindberg var så pass gammal, dog han av skadorna som han ådrog sig under gatloppet.

Efter branden beslöt man för att bygga ett helt nytt slott, det slott som än idag kan beskådas i Stockholm.

Comments are closed.