Tjolöholms slott

Tjolöholms slott

Detta slott ligger en bit utanför Göteborg och kallas ibland för ett av Sveriges mest osvenska slott. Anledningen varför är på grund av att detta slott har en typisk brittisk, elisabetansk stil. Slottet ägs idag av Kungsbacka kommun och går att besöka för att få guidade visningar.

Slottets tidiga historia

År 1231 är den tidigaste registreringen av Tjolöholm som man kunnat hitta i skrift. Då benämndes det under namnet Thiulfö och tillhörde kung Valdemar Seir av Danmark. Tjolöholm blev svenskt år 1659 då fältmarskalk Carl Lewenhaupt köpte det. Han sålde sedan Tjolöholm trettio år senare till Fabian Wrede. Tjolöholm hade sedan ytterligare ett par ägare tills engelsmannen Richard Dann köpte det. Danns arvingar sålde Tjolöholm och det dröjde sedan till år 1892 innan Tjolöholm hamnade i engelskt ägarskap igen då James Fredrik Dickson och hans fru Blanche Dickinson köpte Tjolöholm. Det var detta par som bestämde sig för att bygga ett nytt slott på platsen. Blanche Dickinson planerade bygget som skulle vara i Tudor-stil.

Arkitekt Lars Israel Wahlman blev den som fick rita slottet. Strax efter bygget hade börjat så avled James Dickson men Blanche lät arbetet fortsätta. Bygget påbörjades officiellt år 1898 och sex år senare, 1904, var slottet klart. Detta kom att bli ett av de sista stora slotten som byggdes i Sverige. Inredningen var mycket påkostad och kom direkt från Liberty i London vilket var ett varuhus. Två år efter att slottet var färdigställt avled även Blanche och slottet tillföll hennes dotter som bosatte sig på Tjolöholm med sin make, greve Carl Bonde. Efter år 1951 blev slottet obebott och slottet började att förfalla. Blanche Dickinsons dotter avled år 1960 och hennes son Carl Bonde ärvde slottet. Göteborg stad köpte dock slottet år 1964 och upprustning av egendomarna och byggnaderna påbörjades. Idag är det Kungsbacka kommun som är ägare.

Ett besök på Tjolöholm

Innanför slottsgrindarna finns mer än bara slottet. Storstugan byggdes år 1904 och fungerade då som ett Folkets hus. I Storstugan idag är det matservering. Här finns även en allmogeby med gamla arbetarbostäder och Slottskyrkan. Några av husen har restaurerats och är idag i det skick de var när de var nybyggda. Dessa hus hyrs ut som hotell- och semesterboende. Under sommarmånaderna är slottet öppet för allmänheten dagligen och under resten av året är det öppet på helgerna. Vid en guidad visning på slottet får man besöka flera av de 36 rummen som finns här. Visningen går genom slottets alla paradrum och fokus ligger på historian om slottet och även om inredningen. En visning tar cirka 45 minuter. På Tjolöholm finns det som vi nu vet mycket mer än enbart slottet. Under sommarmånaderna har man därför en visning som bara fokuserar på trädgården. Det är en av slottets trädgårdsmästare som guidar en genom trädgårdarna och man får även veta mer om det forna livet i allmogebyn. På Tjolöholm är det inte bara visningar, utan under året sker här även ett par evenemang. De vanliga är midsommarfirande, skördefest och julfest men ibland sker även andra former av evenemang här. År 2018 hölls till exempel Tjolöholms Classic Motor här. Tjolöholm har mycket att erbjuda året runt och restaurangen är öppen hela året.

Comments are closed.